Lăng thờ đá 24

Lăng thờ đá mẫu số 24 là dạng lăng thờ đơn 2 mái, các đầu đao dạng hình mây

Kích thước lăng thờ đá 24 : mẫu lăng thờ dạng đơn này có nhiều kích thước tùy theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi xin gửi tới quý khách một vài kích thước cơ bản : 127 x 81, 147 x 107, 167 x 107…

Giá cả lăng thờ đá : Với mẫu lăng thờ đá 2 đao này tùy theo kích thước sẽ có giá cả khách nhau, thông thường giao động từ 15 tới 30 triệu đồng.

Trọng lượng lăng thờ đá : với mẫu lăng thờ đá 24 này trọng lượng giao động từ 2 tấn tới 5 tấn tùy theo kích thước cụ thể

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *