3 thoughts on “Lư hương đá 06

  1. Mẫu lư hương đẹp quá, tôi muốn mua 1 bộ như vậy bao gồm cả đôi đèn giá bao nhiêu ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *